Onze diensten

Onze diensten

Iedere student heeft recht op een eerlijk proces

Bij Van Vliet ELS kan je als student terecht als je een probleem hebt met je instelling of met DUO. Afhankelijk van het probleem kan Van Vliet ELS je op meerdere manieren helpen.

Fraude of plagiaat

Wanneer je wordt verdacht van (tentamen)fraude, kunnen wij je bijstaan tijdens het hoorgesprek met de examencommissie, het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens (CBE/COBEX) en eventueel in (hoger) beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te 's-Gravenhage.

Studiefinancering

Indien je een besluit van DUO hebt ontvangen waar je het niet mee eens bent, kunnen wij je bijstaan in de bezwaarprocedure en eventueel een beroepsprocedure bij de Rechtbank.

Negatief studieadvies of niet toegelaten tot een opleiding

Wanneer je onverhoopt een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, kunnen wij je bijstaan tijdens het hoorgesprek met de bsa-commissie, tijdens het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure bij het CBE en eventueel in (hoger) beroep bij het CBHO.

Energietoeslag

Op 5 augustus 2022 heeft de rechter besloten dat sommige studenten in aanmerking moeten komen voor energietoeslag. Veel gemeenten wijzen aanvragen van studenten echter af. Voor studenten is het vaak lastig om in bezwaar of beroep te gaan. Van Vliet ELS kan je helpen met het indienen van de aanvraag en bij het in bezwaar of beroep gaan tegen de afwijzing.

Een afgewezen verzoek

Indien je het oneens bent met zo een beslissing, denk bijvoorbeeld aan het afwijzen van een verzoek om een extra tentamenkans, heb je de mogelijkheid binnen zes weken beroep aan te tekenen bij het CBE. Wij kunnen je bijstaan tijdens het minnelijke schikkingsgesprek, de beroepsprocedure en eventueel in (hoger) beroep bij het CBHO.

Oneens met de beoordeling

Indien je het oneens bent met bijvoorbeeld de beoordeling van je tentamen, kan je hier tegen in beroep gaan. Ook hierbij kunnen wij jou bijstaan. Neem contact op om te kijken of wij jou kunnen helpen.

Probleem met de instelling

Wij zijn er voor iedere student met een probleem in het onderwijs.

Als je een probleem hebt met je instelling is dat waarschijnlijk met de examencommissie, examinator of het college van bestuur. Vaak is er een besluit genomen waar je het niet mee eens bent. Dat kan bijvoorbeeld een negatief studieadvies zijn of een afwijzing van een verzoek. Van Vliet ELS kan dan namens jou een beroepschrift indienen. Dat is een juridische brief waarin de argumenten staan waarom je het niet eens bent met de beslissing. 

Wij stellen deze brief op en sturen deze naar het College van Beroep voor de Examens (CBE). Voordat het CBE de zaak in behandeling neemt, zal je samen met ons worden uitgenodigd voor het minnelijke schikkingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats met degene die het besluit heeft genomen en is erop gericht om te kijken of we elkaar tegemoet kunnen komen. Vaak is dat niet het geval en zal de procedure bij het CBE in gang worden gezet. Dat houdt in dat degene die de beslissing heeft genomen, wordt gevraagd om een verweerschrift in te dienen. Hierna vindt de zitting plaats bij het CBE. In het CBE zitten drie of vijf leden die onafhankelijk naar jouw zaak gaan kijken. Op de zitting zal Van Vliet ELS namens jou een pleidooi houden en het CBE proberen te overtuigen om in jouw voordeel te beslissen. Na afloop van de zitting volgt een schriftelijke uitspraak.

De FASES naar jouw recht

Hoe helpen wij jou?

FASE 1

Intakegesprek om het probleem in kaart te brengen

FASE 2

Opstellen en het indienen van het beroepschrift

FASE 3

Je bijstaan bij het minnelijke schikkingsgesprek

FASE 4

Je bijstaan bij de zitting van het CBE

Eventueel: FASE 5

In hoger beroep gaan

Geholpen studenten
0 +
Succesvolle zaken
0 %
Sinds
0
figure-of-justice-holding-the-scales-of-justice.jpg
Reviews

Wat de studenten over ons zegggen

  "Ik werd vals beschuldigd van plagiaat en mocht een half jaar geen toetsen meer maken. Het was voor mij een emotionele rollercoaster. Ik wist niet wat ik moest doen, als laatste hoop zocht ik contact met Van Vliet ELS. Ik sta echt versteld van het goede werk dat ze hebben geleverd. Uiteindelijk ben ik tegen alle verwachtingen in vrijgesproken. Ik ben Casper en zijn team heel dankbaar!!"

  Anne

  - Student UvA

   "Totaal onverwacht kreeg ik een negatief studieadvies. Ik had persoonlijke omstandigheden, maar de examencommissie wilde niet luisteren. Toen ik Van Vliet ELS inschakelde kreeg ik ineens weer vertrouwen. Het was een spannende zitting, maar de uitspraak van het CBE was dat ik mocht blijven op de opleiding!!!"

   Justin

   - Student Hogeschool Rotterdam

   Laat ons jou helpen!